INTERIM PROJECT EN PRODUCT MANAGEMENT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN PRODUCTEN

 

WAT DOET FJID?

Bij FJID begeleiden en adviseren wij financiële instellingen, beleggingsondernemingen, beleggingsfondsen, banken, verzekeraars en service providers met het optimaliseren van bestaande en het opzetten van nieuwe financiële producten, fondsen en operationele services.

Ook start-ups benaderen FJID om hun plannen te klankborden en hoe deze efficient kunnen worden gerealiseerd.


VAN ADVIES TOT REALISATIE

FJID levert niet alleen advies over het plan. Ook de realisatie kan adviserend worden begeleid. Eventueel kan ook de volledige verantwoordelijkheid genomen worden voor de realisatie en beheer in de rol als Product Manager.

TRUSTED PARTNER

Om een Trusted Partner te kunnen zijn volgen wij bij FJID de laatste trends op het gebied van consumenten financiën. Met name op het gebied van het 'huis en vermogen' en de daarvoor aangeboden financiële dienstverlening, de ontwikkelingen van de Wft, Wwft, MIFID II, gegevensbeveiliging, GDPR, Belastingen, KYC, CDD, AVG, ESG, Fin Tech, Real Tech, PaaS, Crowdfunding, MTF's, Crypto, tokenisatie van reële activa en diensten voor personeel - aandeelhoudersparticipaties.


ACTUEEL THEMA

ZORG ZELF VOOR JE PENSIOEN MET EENVOUDIGE DERDE- EN VIERDE PIJLER BELEGGINGSPRODUCTEN

ER KAN MEER DAN U DENKT

Laat plannen voor productontwikkeling, realisatie van efficiency of lagere kosten van de back- en front-office niet liggen. U hoeft niet te wachten totdat de bestaande afdeling tijd heeft of dat u extra personeel heeft gevonden.

Neem contact met ons op. Er kan mogelijk meer dan dat u nu weet, waardoor uw ambitie sneller en tegen lagere kosten te realiseren is.

 

NOG GEEN DURE CONSULTANTS

Ga niet als eerste naar de 'grote' consultant organisaties om te laten onderzoeken of uw plannen realiseerbaar zijn. Zet ook geen schaarse eigen capaciteit in.

Neem eerst contact met ons op. Mogelijk kunnen wij u behoeden voor grote kosten als wij aan de hand van een pragmatisch kort onderzoek concluderen dat uw ambitie met de gegeven budgetten of tijdslijnen niet realiseerbaar zijn.

 

MAAKT U DE JUISTE KEUZE?

Ga geen verplichtingen met leveranciers van kernsystemen aan of besteed geen werkzaamheden uit als u in de markt vooraf geen uitvoerig onderzoek heeft gedaan.

Neem eerst contact met ons op. Wij kunnen met een RFI, RFP en DD het selectieproces begeleiden en een rapport en advies opleveren U hoeft dan geen interne capaciteit in te zetten.

 

FJID NETWERK

Met de in meer dan 20 jaar opgebouwde kennis, ervaring en netwerk in de Financial services en Investment Industrie is het FJID Netwerk door de Founder - Frans de Hoog - gevormd.


SCHAKELS

Uit het netwerk, dat bestaat uit per competentie meerdere individuen of bedrijven, worden per opdrachtgever de beste passende schakel(s) ingezet.

Voor de realisatie beschikt FJID Netwerk over schakels voor o.a. het relevante regelgevingskader, Wft en compliance experts, operationele back-end software / platforms, aanbieders van web portalen, efficiënte CDD/KYC tools en service providers voor fonds en investeerders administratie.

PRAGMATISCH - TRANSPARANT

Binnen dit netwerk, wordt er door FJID geïnitieerd, informeel, pragmatisch en no-nonsense samengewerkt om te komen tot opdrachten.


CONTRACTSTRUCTUUR

Per opdracht wordt er bepaald wat bij de opdracht en/of opdrachtgever de best passende, transparante contractstructuur is voor het formaliseren van de verantwoordelijkheid voor o.a. het leveren van het 'beloofde' resultaat en de financiële vergoeding.


SCHAKEL BINNEN HET NETWERK?

De kracht van het FJID netwerk wordt bepaald door de verbindende rol van FJID en de schakels binnen het netwerk.

FJID nodigt individuen en bedrijven uit om in contact te treden als zij van mening zijn een onderscheidende schakel te kunnen vormen voor de activiteten en doelroep van FJID.